psiholosko savetovaliste


Usluge

U kliničkoj praksi se specijalizuje za neurotske poremećaje sa akcentom na sve oblike anksioznosti i straha