Niški Poslovni Adresar prikuplja samo podatke koji su bitni za rad i namenu portala, a to je da omogući korisnicima da postave informacije o svojoj firmi ili delatnosti koje će biti publikovane na sajtu. Ovi podaci omogućavaju portalu da pruži prilagođeno i efikasno iskustvo. Podaci se ne koriste na način koji nije u skladu sa ovim ciljem. Niški Poslovni Adresar prikuplja sledeće vrste podataka od korisnika:

  1. Podaci koje ostavlja korisnik
    Niški Poslovni Adresar prikuplja i skladišti sve podatke koje korisnik unese na ili omogući na bilo koji drugi način. Korisnik može izabrati da uskrati određene podatke, ali onda neće biti u mogućnosti da koristi sve delove portala i servisa. Registracija: Da bi koristio servise portala, kao što je postavljanje sadržaja i komentarisanje, korisnik mora da izvrši registraciju. Kao deo registracije, Niški Poslovni Adresar zahteva određene lične podatke (vaše ime ili prezime, email adresu). Korisnički profil: Van osnovnih podataka koje korisnik pruža prilikom registracije, omogućeno je da se postave dodatni podaci o firmi ili delatnosti, kao što su matični i poreski broj, adresa, telefon, kontakt osoba…
  2. Automatski podaci
    Niški Poslovni Adresar prikuplja i skladišti određeni tip podataka kada god korisnik interaguje sa portalom. Portal i njegovi autorizovani servisi automatski prikupljaju i čuvaju na logovima servera određene podatke o saobraćaju od pretraživača, uključujući IP adrese, podatke o kolačićima i podatke o stranicama koje korisnik posećuje, takođe, koji pretraživač i operativni sistem korisnik upotrebaljava. Ovi podaci se koriste radi lakšeg rešavanja problema na serverima, analize trendova i administracije portala.

Komunikacija putem emaila

Niški Poslovni Adresar poštuje privatnost korisnika i nikada neće ustupiti email adresu trećem licu, bez eksplicitne dozvole korisnika.

Kolačići

Kolačići su alfanumerički identifikatori koji se prenose na hard disk korisnikovog računara preko pretraživača da omoguće sistemima portala da prepoznaju pretraživač. Oni takođe pružaju podatke kako i kada su stranice portala posećene i od kolikog broja korisnika. Kolačići portala ne prikupljaju lične podatke i portal ne kombinuje podatke sakupljene kroz kolačiće sa ostalim podacima, da bi saznao ko je korisnik ili njegovu email adresu i sl.

Zaštita korisničkih podataka

Niški Poslovni Adresar štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Niški Poslovni Adresar se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sigurnost čuvanja podataka

Svaki korisnički nalog je zaštićen lozinkom zbog privatnosti i sigurnosti korisnika. Sajt ni u kom slučaju neće čuvati lozinke korisnika u tekstualnom izvornom obliku.

 

e-max.it: your social media marketing partner